Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej na działce będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary oznaczonej numerem 22/4 (obręb 0003), położonej w Kowarach przy ul. Klonowej.
numer: 0050.174.2023
opis: Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
autor: Ewelina Młotkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Ewelina Młotkowska
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-10-27)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-10-27)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie _ ustanowienie służebności Zarządzenie _ ustanowienie służebności nr. 0050.174.2023/ZAL1
(179 KB)