Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych ograniczonych do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 28 (dwudziestu ośmiu) miejsc parkingowych położonych przy ul. Topolowej w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary.
numer: 0050.193.2023
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Anna Włodarska
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-11-16)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-11-16)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie nr 0050.193.2023 PDF Zarządzenie nr 0050.193.2023 PDF nr. 0050.193.2023/ZAL1
(866 KB)