Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: stawki oraz terminu płatności czynszu z tytułu dzierżawy gruntu o łącznej powierzchni 0,0250 ha, część działki numer 19 obr. 0003 Kowary stanowiącej wlasność Gminy Miejskiej Kowary z przeznaczeniem wykorzystania na miejsca parkingowe.
numer: 0050.197.2023
opis:
autor: Ewelina Młotkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Ewelina Młotkowska
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-11-21)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-11-21)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie w formacie pdf Zarządzenie w formacie pdf nr. 0050.197.2023/ZAL1
(195 KB)