Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II (drugiego) przetargu ustnego nieograniczonego, na oddanie w dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonej w Kowarach.
numer: 0050.202.2023
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Anna Włodarska
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-11-28)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-11-28)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie nr 0050.202.2023 PDF Zarządzenie nr 0050.202.2023 PDF nr. 0050.202.2023/ZAL1
(181 KB)