Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do oceny ofert i wyboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach działania 7 Usługi społeczne i zdrowotne Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku
numer: 0050.203.2023
opis: Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
autor: Karolina Dunajska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Karolina Dunajska
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-11-28)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-11-29)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie w formacie pdf Zarządzenie w formacie pdf nr. 0050.203.2023/ZAL1
(180 KB)