Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 174/2023 z dnia 27.10.2023r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary oznaczonej numerem 22/4 (obręb 0003), położonej w Kowarach przy ul. Klonowej.
numer: 0050.210.2023
opis:
autor: Ewelina Młotkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Ewelina Młotkowska
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-12-08)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-12-08)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie w formacie pdf Zarządzenie w formacie pdf nr. 0050.210.2023/ZAL1
(443 KB)