Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: umorzenia zaległych opłat z tytułu czynszów dzierżawnych
numer: 0050.208.2023
opis:
autor: Agnieszka Drzewiecka
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Agnieszka Drzewiecka
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-12-08)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-12-22)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie nr 0050.208.2023 z dnia 07 grudnia 2023 po anonimizacji Zarządzenie nr 0050.208.2023 z dnia 07 grudnia 2023 po anonimizacji nr. 0050.208.2023/ZAL1
(909 KB)