Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach.
numer: 0050.220.2023
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Anna Włodarska
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-12-27)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-12-27)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie 0050.220.2023 PDF Zarządzenie 0050.220.2023 PDF nr. 0050.220.2023/ZAL1
(838 KB)