Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do  użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 2 (dwóch) miejsc parkingowych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, położonych przy ul. Szkolnej w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary.
numer: 0050.221.2023
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Anna Włodarska
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-12-28)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-12-28)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie nr 0050.221.2023 PDF Zarządzenie nr 0050.221.2023 PDF nr. 0050.221.2023/ZAL1
(527 KB)