Konkurs 1/2023

1. Zarządzenie nr 0050.6.2023 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary 
    w roku 2023"

2. Zapraszenie dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Kowary do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej  w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2023 (PLIK PDF)

3. Zarządzenie 0050.19.2023 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2023".

4. Zarządzenie 0050.25.2023 w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2023"

Wytworzył:
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2023-01-17 12:37:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2023-02-15 15:07:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki