2024 - Wybory samorządowe

2024.04.12 - Obwieszczenie Komisarza Wyborczego

2024.04.05 - Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowarach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

2024.04.05 - Ogłoszenie

2024.04.03 - Postanowienie Nr 330/2024 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w mieście Kowary

2024.04.03 - Postanowienie Nr 329/2024 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w mieście Kowary 

2024.04.03 - Postanowienie Nr 328/2024 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w mieście Kowary 

2024.03.19 - Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowarach z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Kowary zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

2024.03.19 - Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowarach z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kowarach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

2024.03.19 - Postanowienie NR 219/2024 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Kowary

2024.03.15 - Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowarach z dnia 15 marca 2024 r.o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kowarach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

2024.03.14 - O losowaniu numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Miejskiej w Kowarach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

2024.03.12 - Informacja o dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowarach

2024.03.11 - Informacja Komisarza Wyborczego.

2024.03.11 - Obwieszczenie Burmistrza o obwodach głosowania

2024.03.05 - Informacja o dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowarach

2024.03.05 - Postanowienie nr 203/2024 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowarach

2024.03.04 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zmiany składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowarach

2024.02.28 - Informacja o dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowarach

2024.02.27 - Postanowienie w sprawie odrębnych obwodów

2024.02.26 - Pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej

2024.02.26 - Postanowienie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej

2024.02.22 - Informacja Komisarza Wyborczego

2024.02.16 - Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

2024.02.14 - Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach.

2024.02.14 - Informacja PKW o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej.

2024.02.14 - Informacja o upływie terminów.

2024.02.14 - Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

2024.02.14 - Wniosek o sporządenie aktu pełnomocnictwa.

2024.02.14 - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.

2024.02.14 - Zgoda na przyjęecie pełnomocnictwa do głosowania.

2024.02.05 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowary o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach.

2024.02.01 - Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku województwa Dolnośląskiego na dzień 7 kwietnia 2024 r.

2024.01.30 - Kalendarz wyborczy.

2024.01.25 - Postanowienie nr 2/2024 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Miejskiej Kowary na stałe obwody głosowania.

2024.01.03 - Postanowienie nr 219/2023 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I w sprawie zmian w podziale Gminy Miejskiej Kowary na stałe obwody głosowania.

2024.01.03 - Postanowienie nr 218/2023 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I w sprawie podziału Gminy Miejskiej Kowary na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

2023.11.17 - Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie dolnośląskim.

Wytworzył:
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2023-11-27 08:02:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2024-04-12 10:36:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki