Wykazy nieruchomości do zbycia i ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości 2024

Zarządzenie 0050.1.2024 w sprawie ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w obrębie 0004 Mniszków Gmina Janowice Wielkie.

Zarządzenie 0050.3.2024 w sprawie ogłoszenia IV ( czwartego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w obrębie 0004 Mniszków, Gmina Janowice Wielkie.

Zarządzenie 0050.13.2024 w sprawie ogłoszenia III ( trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego nr 18 położonego w budynku przy ul. Topolowej nr 3.

Zarządzenie 0050.14.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.17.2024 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na działce będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary oznaczonej numerem 50 ( obręb 0005 ), połżonej w Kowarach przy ul. Nadrzecznej.

Zarządzenie 0050.23.2024 w sprawie ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach przy ul. Zamkowej i ul. Kasztanowej.

Zarządzenie 0050.30.2024  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.32.2024 w sprawie: ogłoszenia V ( piątego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w obrębie 0004 Mniszków, Gmina Janowice Wielkie.

Zarządzenie 0050.39.2024 w sprawie ogłoszenia IV ( czwartego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w budynku mieszkalnym przy ul. Topolowej numer 3 w Kowarach.

Zarządzenie 0050.48.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie 0050.51.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.52.2024 w sprawie ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Kowarach przy ul. Wiejskiej.

Zarządzenie 0050.53.2024 w sprawie ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Kasztanowej

Zarządzenie 0050.66.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.67.2024 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbywanie nieruchomości oraz na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary.

Zarządzenie 0050.73.2024 w ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Jeleniogórskiej 5,7 w Kowarach.

Zarządzenie 0050.74.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie 0050.76.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.83.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.87.2024 w ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonej w obrębie 0004 Mniszków, Gmina Janowice Wielkie.

Zarządzenie 0050.93.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży. 

Zarządzenie 0050.94.2024 w sprawie ogłoszenia II (drugiego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Kowarach przy ul. Wiejskiej

Zarządzenie 0050.99.2024 w sprawie ogłoszenia III (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonej w Kowarach przy ul. Kasztanowej. Dz. nr 525/1, obręb 0003.

Zarządzenie 0050.104.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.105.2024 w sprawie ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonej w Kowarach przy ul. Kamiennogórskiej.

Wytworzył:
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2024-01-11 13:01:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Piwowar
(2024-07-22 10:03:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki