Wykazy dzierżaw nieruchomości 2024

Zarządzenia 0050.42.2024 w sprawie ogłoszenia II (drugich) przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 6 (sześciu) miejsc parkingowych położonych przy ul. 1 Maja w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary.

Zarządzenie 0050.2.2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 0050.24.2024 w sprawie:ogłoszenia II (drugich) przetargów ustnych ograniczonych do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 5 (pięciu) miejsc parkingowych położonych przy ul. Topolowej w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary

Zarządzenie 0050.37.2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 0050.38.2024 w sprawie ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonej w Kowarach.

Zarządzenie 0050.40.2024 w sprawie ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 15 (piętnastu) miejsc parkingowych położonych przy ul. Generała Józefa Bema w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2024-01-11 13:03:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Piwowar
(2024-03-25 13:28:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki