Konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

1. Zarządzenie 0050.20.2024 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary    
   w roku2024.

Obowiązujący wzór oferty w pdf: https://um.kowary.pl/um-uploads/2023/01/Wzoroferty1.pdf

Obowiązujący wzór oferty w docx: https://um.kowary.pl/um-uploads/2023/01/Wzoroferty1.docx

2. Zaproszenie dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Kowary do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej  w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2024 (pdf).

3. Zarządzenie nr 0050.28.2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2024".

4. Zarządzenie nr 0050.29.2024 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2024"

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2024-02-02 10:03:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Piwowar
(2024-02-27 13:34:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki