Budżet na rok 2024

 

         
Projekt budżetu zarządzenie  0050.192.2023 
  Opinia RIO dotycząca projektu budżetu   RIO/6/2023
  Opinia RIO dotycząca możliwości finansowania deficytu   RIO/7/2023
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej zarządzenie 0050.191.2023
  Opinia RIO dotycząca projektu WPF   RIO/8/2023
Budżet uchwała Uchwała LXXIX/483/23
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2024 rok.
  Opinia RIO dotycząca możliwości finansowania deficytu   RIO/1/2024
Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwała Uchwała LXXIX/482/23
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary.
  Opinia RIO dotycząca prawidłowości planowanej kwoty długu   RIO/2/2024
Sprawozdania finansowe
  Sprawozdanie za styczeń   SF/2/2024
  Sprawozdanie za I kwartał    
  Sprawozdanie za II kwartał    
  Sprawozdanie za III kwartał    
  Sprawozdanie za listopad    
  Sprawozdanie za grudzień    
  Sprawozdanie za IV kwartał    
  Sprawozdanie za rok    
  Skonsolidowany bilans JST    
Sprawozdania opisowe
  Sprawozdanie za I-wsze półrocze zarządzenie  
    Opinia RIO dot. sprawozdania za pierwsze półrocze    
  Sprawozdanie za rok zarządzenie  
    Opinia RIO dot. sprawozdania za rok    
Sprawozdania podatkowe  w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
  Sprawozdanie SP-1   SF/1/2024
  Sprawozdanie SP-1 cześć B    

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2024-02-26 11:39:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2024-02-26 13:44:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki