Wybory uzupełniające ławników kadencja 2024-2027

Wybory uzupełniające ławników kadencja 2024-2027


Trwa nabór uzupełniający kandydatów na ławników: do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze – 1 ławnika.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 334),
 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW UPŁYWA 28 CZERWCA 2024 r.

 

1. Wybory uzupełniające ławników ( pdf )

2. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika ( pdf )

3. Klauzula informacyjna ( pdf )

4. Lista osób zgłaszającyh kandydata ma ławnika ( pdf, doc )

5. Oświadczenie kandydata na ławnika nr 1 ( pdf, doc )

6. Oświadczenie kandydata na ławnika nr 2 ( pdf, doc )

7. Oświadczenie kandydata na ławnika nr 3 ( pdf, doc )

Wytworzył:
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2024-05-31 08:40:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2024-05-31 08:55:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki