Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła podstawowa Nr 1
ul. Staszica 16
58-530 Kowary

email:jedyneczkakowary@poczta.onet.pl

Strona WWW: sp1kowary.edupage.org
tel/fax.: (75) 718 23 91 sekretariat

tel.: (75) 718 30 97 kierownik administracyjny
tel.: (75) 718 30 97 księgowość
tel.: (75) 718 30 97 sala gimnastyczna


 

Dyrektor: Małgorzata Krysiak
przyjmuje codziennie w godz. 8.00 – 15.00

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 realizuje prawo dzieci i młodzieży do kształcenia się oraz do wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju, w ramach:
- oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 4-5 lat i 6 lat
- 17 klas dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat.

Uczniowie korzystają z dwóch obiektów dydaktycznych, budynku sali gimnastycznej, budynku Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej, gdzie prowadzona jest terapia pedagogiczna oraz zespołu boisk Orlik.

W szkole funkcjonuje stołówka, w której serwowane są posiłki z cateringu.

Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad uczniami od 6.30 do 16.30.

Uczniowie objęci pomocą psychologiczno - pedagogiczna mogą korzystać z zajęć z psychologiem, pedagogiem, logopedą i terapeutą pedagogicznym.


 

Obowiązek rodziców

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi przedszkolnemu (dzieci sześcioletnie) i szkolnemu są obowiązani do:
-dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły lub oddziału przedszkolnego,
-zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne lub przedszkolne,
-zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych lub przedszkolnych,
-zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny lub przedszkolny poza szkołą, warunków nauki.


 

Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

Rodzice zgłaszający dzieci do oddziałów przedszkolnych lub klasy pierwszej postępują zgodnie z zasadami rekrutacji ogłaszanymi corocznie na stronie internetowej www.sp1kowary.edupage.org w zakładce DOKUMENTY SZKOLNE.


 

WSZELKIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SZKOLE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY POD ADRESEM www.sp1kowary.edupage.org

 

Wytworzył:
Izabela Rykaczewska-Szemiot
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-10-24 11:38:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2020-06-30 14:10:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki