Zarządzenia Burmistrza za 2003

 

Numer

Zarządzenie z dnia

Przedmiot zarządzenia

w sprawie:

Dotyczy wydziału

1

08.01.2003

Umorzenia wierzytelności (treść)

Finansowego

2

15.01.2003

Umorzenia wierzytelności (treść)

Finansowego

3

22.01.2003

Inwentaryzacji sprzętu O.C (treść)

Organizacyjno –prawnego

4

31.01.2003

Wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (treść)

Inżynierii miejskiej

5

30.01.2003

Spłaty należności pieniężnej (treść)

Finansowego

6

12.02.2003

Spłaty należności pieniężnej(treść)

Finansowego

7

27.02.2003

Odstąpienia od udzielonej bonifikaty (treść)

Inżynierii miejskiej

8

03.03.2003

Umorzenia wierzytelności (treść)

Finansowego

9

20.03.2003

Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości (treść)

Inżynierii miejskiej

10

20.03.2003

Wprowadzenia instrukcji otwierania przesyłek w sekretariacie (treść)

Organizacyjno-prawnego

11

21.03.2003

Ogłoszenia przetargu (treść)

Inżynierii miejskiej

12

13.03.2003

Umorzenia wierzytelności (treść)

Finansowego

13

21.03.2003

Postępowania – prowadzenia rozmowy w razie otrzymania telefonu o podłożeniu bomby (treść)

Organizacyjno-prawnego

14

26.03.2003

Rocznego sprawozdania z wykonania budżetu w 2002 r. (treść)

Finansowego

15

01.04.2003

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (treść)

Inżynierii miejskiej

16

27.03.2003

Układu wykonawczego budżetu miasta na 2003 r. (treść)

Finansowego

17

31.03.2003

Zmian w budżecie miasta (treść)

Finansowego

18

27.03.2003

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

19

14.04.2003

Powołania komisji socjalnej (treść)

Administracyjno-gospodarczego

20

14.04.2003

Określenia jednolitych zasad postępowania w UM w Kowarach (treść)

Inżynierii miejskiej

21

14.04.2003

Wprowadzenia regulaminu powołania i pracy Komisji Przetargowej UM (treść)

Inżynierii miejskiej

22

10.04.2003

Przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta (treść)

Finansowego

23

15.04.2003

Umorzenia wierzytelności (treść)

Finansowego

24

17.04.2003

Zmiany zarządzenia nr 7/2003 (treść)

Inżynierii miejskiej

25

28.04.2003

Ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kowarach przy ul. 1 Maja 63, oraz sprzedaż budynku gospodarczego położonego w Kowarach przy ul. Matejki wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego gruntu (treść)

Inżynierii miejskiej

26

28.04.2003

Umorzenia wierzytelności (treść)

Inżynierii miejskiej

27

14.05.2003

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem własności budynków (treść)

Inżynierii miejskiej

28

19.05.2003

Ogłoszenia konkursu na najładniejszą posesję, balkon, werandę-położone na terenie Gminy Kowary (treść)

Inżynierii miejskiej

29

22.05.2003

Powołania obwodowych komisji do spraw referendum (treść)

Spraw obywatelskich

30

14.05.2003

Umorzenia wierzytelności (treść)

Finansowego

31

16.05.2003

Zmian w budżecie na rok 2003 (treść)

Finansowego

32

16.05.2003

Zmieniające zarządzenie nr 16/03 Burmistrza Miasta Kowary (treść)

Finansowego

33

26.05.2003

Wskazania koordynatora do spraw zamówień publicznych i środków pomocowych (treść)

Organizacyjno-prawny

34

27.05.2003

Ogłoszenia przetargu na dzierżawę kąpieliska (treść)

Inżynierii miejskiej

35

02.06.2003

Ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum (treść)

Spraw obywatelskich

36

06.06.2003

Ogłoszenia wykazu nieruchomości (treść)

Inżynierii miejskiej

37

06.06.2003

Ogłoszenia wykazu nieruchomości (treść)

Inżynierii miejskiej

38

30.05.2003

Zmian w budżecie miasta na roku 2003 (treść)

Finansowego

39

06.06.2003

Powołania komisji przetargowej (treść)

Administracyjno-gospodarczego

40

13.06.2003

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

41

17.06.2003

Określenia liczby zastępców burmistrza (treść)

Organizacyjno-prawnego

42

17.06.2003

Powierzenia obowiązków zastępcy burmistrza Miasta Kowary (treść)

Organizacyjno-prawnego

43

23.06.2003

Przesunięcia terminów płatności czynszu dzierżawnego (treść)

Finansowego

44

23.06.2003

Umorzenia wierzytelności (treść)

Finansowego

45

23.06.2003

Spłaty należności pieniężnej (treść)

Finansowego

46

27.06.2003

Ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy przeznaczonych do zamiany (treść)

Inżynierii miejskiej

47

30.06.2003

Zmiany w budżecie miasta na 2003 rok(treść)

Finansowego

48

04.07.2003

Wykazu nieruchomości(treść)

Inżynierii miejskiej

49

08.07.2003

Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania na stopień nauczyciela mianowanego (treść)

Spraw obywatelskich

50

08.07.2003

Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania na stopień nauczyciela mianowanego (treść)

Spraw obywatelskich

51

08.07.2003

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w PP2 (treść)

Administracyjno-gospodarczego

52

10.07.2003

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

53

17.07.2003

Ogłoszenia I przetargu na zbycie nieruchomości przy ul. Jagielończyka (treść)

Inżynierii miejskiej

54

31.07.2003

Zmiany Zarządzenia Nr 50/03 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania na stpień nauczyciela mianowanego (treść)

Spraw obywatelskich

55

07.08.2003

Zmian w budżecie miasta na rok 2003 (treść)

Finansowego

56

07.08.2003

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu (treść)

Inżynierii miejskiej

57

07.08.2003

Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2003 roku (treść)

Finansowego

58

26.08.2003

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

59

29.08.2003

Odwołania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach (treść)

Organizacyjno-prawnego

60

29.08.2003

Powołania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach (treść)

Organizacyjno-prawnego

61

04.09.2003

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu (treść)

Inżynierii miejskiej

62

17.09.2003

Opracowania materiałów planistycznych na 2004 rok (treść)

Finansowego

63

17.09.2003

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

64

19.09.2003

Umorzenia wierzytelności (treść)

Finansowego

65

26.09.2003

Wprowadzenia regulaminu wynagradzania (treść)

Finansowego

66

26.09.2003

Obiegu dokumentów (treść)

Finansowego

67

07.10.2003

Spłaty należności pieniężnej (treść)

Finansowego

68

07.10.2003

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (treść)

Inżynierii miejskiej

69

21.10.2003

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu (treść)

Inżynierii miejskiej

70

24.10.2003

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz sprzedaż działki gruntu w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 482/18
(obręb 1) (treść)

Inżynierii miejskiej

71

03.11.2003

Umorzenia wierzytelności (treść)

Finansowego

72

12.11.2003

Powołania komisji inwentaryzacyjnej
(treść)

Organizacyjno-prawnego

73

12.11.2003

Powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: "adaptacja pomieszczeń piwnic budynku Ratusza Miejskiego w Kowarach z przeznaczeniem na Centrum Informacji Turystycznej" (treść)

Organizacyjno-prawnego

74

14.11.2003

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu
(treść)

Inżynierii miejskiej

75

17.11.2003

Ustalenia regulaminu Cmentarzy Komunalnych oraz opłat cmentarnych (treść)

Inżynierii miejskiej

76

28.11.2003

Ustalenia stawki oraz terminu płatności czynszu z tytułu dzierżawy urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnych Kowarskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o w Kowarach (treść)

Finansowego

77

28.11.2003

Upoważnienia pracowinika Urzędu Miejskiego w Kowarach do reprezentowania Burmistrza Kowar w procesie inwestycyjnym pn. Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej (treść)

Organizacyjno-prawnego

78

01.12.2003

Odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż budynku gospodarczego wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr 391/8 (obr.1,ark.mapy 9) o pow.41m2, położonej w Kowarach przy ul. Matejki (treść)

Inżynierii miejskiej

79

01.12.2003

Nadania statutu i Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Służbie Ratowniczej w Kowarach (treść)

Organizacyjno-prawnego

80

03.12.2003

Utworzenia funduszu premiowego (treść)

Organizacyjno-prawnego

81

03.12.2003

Utworzenia fumduszu nagród (treść)

Organizacyjno-prawnego

82

08.12.2003

Zmiany zarządzenia Nr 75/2003 (treść)

Inżynierii miejskiej

83

08.12.2003

Powołania komisji likwidacyjnej (treść)

Organizacyjno-prawnego

84

08.12.2003

Zmian w budżecie miasta na rok 2003 r. (treść)

Inżynierii miejskiej

85

10.12.2003

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu (treść)

Inżynierii miejskiej

86

11.12.2003

Powołania komisji przetargowej (treść)

Organizacyjno-prawnego

87

12.12.2003

Budżetu miasta na 2004 r.(treść)

Finansowego

88

16.12.2003

Umorzenia wierzytelności (treść)

Finansowego

89

16.12.2003

Umorzenia wierzytelności (treść)

Finansowego

90

16.12.2003

Spłaty należności pieniężnej (treść)

Finansowego

91

22.12.2003

Ogłoszenia konkursu na najładniejszą dekorację świąteczno-noworoczną obiektów położonych na terenie miasta Kowary (treść)

Inżynierii miejskiej

92

30.12.2003

Zmian w budżecie miasta na 2003 rok (treść)

Finansowego

93

31.12.2003

Powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach (treść)

Organizacyjno-prawnego

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosowska Janina
(2007-01-24 14:12:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosowska Janina
(2007-01-24 14:14:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki