2007

Informacje o przetargach ogłaszanych przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy dostępne są pod tym adresem.

Poniższa tabelka zawiera jedynie informacje o przetargach organizowanych przez Urząd Miejski w Kowarach.

L.p

Tytuł przetargu

Oferta do pobrania

Status

 20.

 Inspektor nadzoru inwestycji przebudowy ul. Batorego w Kowarach wraz z infrastrukturą techniczną

 Ogłoszenie
Instrukcja
Ogłoszenie o zawarciu umowy

 

rozstrzygnięcie przetargu

 19.

Wykonanie sieci monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kowarach ul. Staszica 16 i w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kowarach. ul. 1 Maja 72

 Zaproszenie

 Oferty należy składać na adres: Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, 58 – 530 Kowary  w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada 2007r. do godz. 9.00.

 18.

 Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:"Przebudowa ulicy Batorego w Kowarach wraz z infrastrukturą techniczną"

 Ogłoszenie
SIWZ
rysunki
Specyfikacja Techniczna
Wyjaśnienie do SIWZ

 rozstrzygnięcie przetargu
ogłoszenie o zawarciu umowy

 17.

 Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:"Utrzymanie w przejezdności ulic i ciągów pieszych na terenie miasta Kowary w sezonie zimowym 2007/2008"

 SIWZ

 rozstrzygnięcie przetargu
ogłoszenie o zawarciu umowy
 16.  Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Utrzymanie w przejezdności ulic i ciągów pieszych na terenie miasta Kowary w sezonie zimowym w latach 2007/2008"

 SIWZ

 

 Rozstrzygnięcie przetargu

 15.

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Utrzymanie w przejezdności ulic i ciągów pieszych na terenie miasta Kowary w sezonie zimowym w latach 2007/2008, 2008/2009, 009/2010" 

 Ogłoszenie

SIWZ

 Rozstrzygnięcie przetargu

14.

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowary

Zarządzenie
Ogłoszenie
Regulamin

 Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2007 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1-go Maja 1a, sala nr 13

13.

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Remont infrastruktury drogowej (nawierzchni) ulicy Krokusowej  w Kowarach”-  usuwanie skutków  powodzi.

Ogłoszenie
SIWZ
Sp. Tech.
Mapy

Rozstrzygnięcie przetargu
Ogłoszenie o zawarciu umowy

 12.

 Przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej "Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Kowary w celu wzmocnienia dostępności komunikacyjnej, turystyczno-rekreacyjnej i gospodarczej gmin pogranicza polsko-czeskiego w rejonie Karkonoszy"

 Ogłoszenie

SIWZ

Mapa

Rozstrzygnięcie przetargu

 11.

 Przetarg nieograniczony na "Przebudowę ulicy Leśnej w Kowarach wraz z infarstrukturą techniczną"

 Ogłoszenie

SST

SIWZ

modyfikacja SIWZ

modyfikacja 2

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

 Rozstrzygnięcie przetargu

 10.

 Przetarg nieograniczony na "Remont infrastruktury drogowej /nawierzchni/ ulicy Goździkowej w Kowarach - usuwanie skutków powodzi"

 Ogłoszenie o przetargu

korekta ogłoszenia

SST

SIWZ

modyfikacja SIWZ

Mapa orientacyjna

Rozstrzygnięcie przetargu

 9.

 Przetarg nieograniczony na "Wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kowary"

 Ogłoszenie o przetargu

 

SIWZ

 

Modyfikacja SIWZ

 

Modyfikacja SIWZ (2)

 Rozstrzygnięcie przetargu

 8

 Przetarg nieograniczony na "Wykonanie ogrodzenia strefy ochrony bezpośredniej wodnego zbiornika retencyjnego połozonego na tewrenie miasta Kowary przy u. Źródlanej"

 pobierz

pobierz modyfikację

  Rozstrzygnięcie przetragu

 7

Przetarg nieograniczony na  "Opracowanie dokumentacji technicznej remontu kapitalnego wodnego zbiornika retencyjnego połozonego na tewrenie miasta Kowary przy u. Źródlanej"

 Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Mapa orientacyjna

Komisja przetargowa

Rozstrzygnięcie przetargu

 6

 Ogłoszenie I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Kowary

 Zarządzenie nr 7

Załacznik nr 1

mapka 1

mapka 2

Ustalenie terenu zabudowy

Załącznik nr 2

mapka 1

 

5

Przetarg nieograniczony na "Opracowanie dokumentacji technicznej remontu kapitalnego zbiornika retencyjnego na terenie miasta Kowary przy ul. Źródlanej" 

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Mapa orientacyjna

Rozstrzygnięcie przetargu

4

Ogłoszenie II przetargu nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego - garażu, położonego w budynku mieszklanym przy ul. 1-go Maja 7 w Kowarach wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu.

Ogłoszenie o przetargu

 

3

Przetarg nieograniczony na "Opracowanie ewidencji gminnych obiektów mostowych na terenie miasta Kowary wraz z przekazaniem oprogramowania do prowadzenia książki obiektu mostowego"

Ogłoszenie o przetargu

SWIZ

Modyfikacja SIWZ

Odpowiedź
I

Odpowiedź II

Odpowiedź III

Rozstrzygnięcie przetargu 

2

Przetarg nieograniczony na "Opracowanie dróg gminnych na ternie miasta Kowary wraz z przekazaniem oprogramowania do prowadzenia ksiązki drogi"

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Odpowiedź 
I

Odpowiedź II

skany: 1, 2, 3, 4, 5

Rozstrzygnięcie przetargu 

 1

 Przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy Pzp w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę ( CPV ? 60113400-71) polegającą na przewozie 25 uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką ( kierowca + opiekun), w tym dwojga dzieci poruszających sie na wózkach inwalidzkich z Kowar ( Podgórze, Wojków, Centrum, Krzaczyna) do Szkół Specjalnych w Jeleniej Górze przy ul. Grottgera 1, Kruszwickiej 3 i Wolności 117 w dni nauki szkolnej.

Oferta

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warynków zamówienia

Umowa

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosowska Janina
(2007-01-26 09:43:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Woźniak Aniela
(2007-12-04 11:59:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki