Dokumenty zaimportowane:

Dokument LII/267/10, z dnia (2010-01-29): w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Dokument LIII/278/10, z dnia (2010-03-11): w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na rok 2010
Dokument LIV/281/10, z dnia (2010-03-30): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na rok 2010
Dokument LVII/289/10, z dnia (2010-05-04): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na rok 2010
Dokument LX/292/10, z dnia (2010-05-27): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na rok 2010
Dokument LXI/295/10, z dnia (2010-06-30): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2010 rok
Dokument LXII/298/10, z dnia (2010-07-16): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2010 rok
Dokument LXIII/299/10, z dnia (2010-08-17): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2010 rok
Dokument LXIV/300/10, z dnia (2010-09-13): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2010 rok
Dokument LXV/304/10, z dnia (2010-09-30): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2010 rok
Dokument LXV/303/10, z dnia (2010-09-30): w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Kowary
Dokument LXVI/311/10, z dnia (2010-10-21): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2010 rok
Dokument LXVI/309/10, z dnia (2010-10-21): w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin Karkonoskich
Dokument LXVI/308/10, z dnia (2010-10-21): w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Dokument LXVI/307/10, z dnia (2010-10-21): w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Dokument LXVII/316/10, z dnia (2010-11-10): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2010 rok