Budżet miasta na 2007 r.

Budzet Miasta Kowary na 2007 rok (treść)

Załącznik nr 1 - dochody budżetu gminy na 2007 rok

Załącznik nr 2 - wydatki budżetu gminy na 2007 rok

Załącznik nr 3 - zadania inwestycyjne w 2007 roku

Załącznik nr 3a - limity wydatków na wieloletnie pragramy inwestycyjne w latach 2007-2009

Załącznik nr 4 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik nr 5 - przychody i rozchody budżetu w 2007 roku

Załącznik nr 6 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku

Załącznik nr 7 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 roku

Załącznik nr 8 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku

Załącznik nr 9 - plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2007 rok

Załącznik nr 10 - dotacje podmiotowe w 207 roku

Załącznik nr 11 - dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 roku

Załącznik nr 12 - plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 13 - prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Wytworzył:
Udostępnił:
Janas Maciej
(2010-09-17 08:34:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Janas Maciej
(2010-09-17 08:35:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki