2010 - wybory samorządowe

Dokumenty w sprawie wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

2010.12.05 - Wyniki II-giej tury wyborów

2010.11.22 - Wyniki I-szej tury wyborów

2010.11.04 - Komunikat dla Członków Obwodowych Komisji Wyborczych

2010.11.03 - Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowarach w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Kowarach, Rady Powiatu Jeleniogórskiego i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz wyboru Burmistrza Miasta Kowary.

2010.11.03 - obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na Burmistrza Miasta Kowary

2010.11.03 - obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej

2010.11.03 - obwieszczenie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Kowarach

2010.11.03 - komunikat o udostępnieniu spisu wyborców

2010.10.25 - komunikat o akcie pełnomocnictwa do głosowania

2010.10.25 - komunikat o dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej

2010.10.25 - informacja o dopisywaniu do spisu wyborców osób niepełnosprawnych

2010.10.13 - komunikat o zgłaszaniu kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

2010.10.13 - komunikat o dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej

2010.10.13 - komunikat o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej

2010.09.30 - informacja o umieszczaniu plakatów

2010.09.30 - informacja o przepisach dotyczących wyborów do samorządu terytorialnego

2010.09.30 - komunikat Burmistrza Miasta Kowary w sprawie dopisywania do stałego rejestru wyborców, obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkałymi na obszarze miasta Kowary i posiadającymi prawo wybierania

2010.09.30 - obwieszenie Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23 września o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej dla wybory Rady Miasta Kowary

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2010-09-30 09:42:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2010-12-05 23:06:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki