Dokumenty zaimportowane:

Dokument I/1/10, z dnia (2010-12-09): w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowarach
Dokument II/12/10, z dnia (2010-12-13): w sprawie wyboru przedstawicieli do Związku Gmin Karkonoskich
Dokument III/32/10, z dnia (2010-12-20): w sprawie wyboru przedstawiciela do Związku Gmin Karkonoskich
Dokument IV/37/10, z dnia (2010-12-30): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2010 rok
Dokument IV/40/10, z dnia (2010-12-30): w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kowary