Prezentacja dokumentu:


nazwa: w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
numer: X/54/11
opis:
autor: Sylwia Wątroba
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Aniela Figlewska
status: Obowiązujący
z dnia: (2011-03-10)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2011-03-16)
ważny do:

treść:

Pobierz - w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
(80 KB)

załączniki: