Prezentacja dokumentu:


nazwa: w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/275/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
numer: X/57/11
opis:
autor: Sylwia Wątroba
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Aniela Figlewska
status: Obowiązujący
z dnia: (2011-03-10)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2011-03-18)
ważny do:

treść:

Pobierz - w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/275/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca
2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/275/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
(59 KB)

załączniki: