Prezentacja dokumentu:


nazwa: w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego
numer: XII/84/11
opis:
autor: Sylwia Wątroba
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Aniela Figlewska
status: Obowiązujący
z dnia: (2011-05-26)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2011-05-27)
ważny do:

treść:

Pobierz - w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych
w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finansowych miejskich
instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego
(69 KB)

załączniki: