Prezentacja dokumentu:


nazwa: w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
numer: XVI/101/11
opis:
autor: Sylwia Wątroba
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Sylwia Wątroba
status: Obowiązujący
z dnia: (2011-09-13)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2011-09-27)
ważny do:

treść:

Pobierz - w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
(491 KB)

załączniki: