Dokumenty zaimportowane:

Dokument XXIII/142/12, z dnia (2012-01-19): w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok
Dokument XXIII/145/12, z dnia (2012-01-19): w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Karkonoskich
Dokument XXIII/147/12, z dnia (2012-01-25): w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 rok
Dokument XXIV/153/12, z dnia (2012-03-05): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 rok
Dokument XXV/157/12, z dnia (2012-03-29): w sprawie przyjęcia odpowiedzi na skargę
Dokument XXV/159/12, z dnia (2012-03-29): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 rok
Dokument XXVIII/164/12, z dnia (2012-04-26): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 rok
Dokument XXIX/165/12, z dnia (2012-05-31): w sprawie zmiany w Statucie Związku Gmin Karkonoskich
Dokument XXIX/166/12, z dnia (2012-05-31): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 rok
Dokument XXXI/171/12, z dnia (2012-06-28): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 rok
Dokument XXXIII/174/12, z dnia (2012-08-31): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 rok
Dokument XXXII/175/12, z dnia (2012-09-05): w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowarach
Dokument XXXII/177/12, z dnia (2012-09-05): w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kowarach
Dokument XXXIV/184/12, z dnia (2012-09-19): w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rady Miejskiej w Kowarach
Dokument XXXIV/185/12, z dnia (2012-09-19): w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rady Miejskiej w Kowarach
Dokument XXXIV/186/12, z dnia (2012-09-19): w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rady Miejskiej w Kowarach
Dokument XXXIV/189/12, z dnia (2012-09-19): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 rok
Dokument XXXV/190/12, z dnia (2012-10-09): w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego
Dokument XXXV/191/12, z dnia (2012-10-09): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 rok
Dokument XLII/205/12, z dnia (2012-12-19): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 rok
Dokument XLIV/207/12, z dnia (2012-12-28): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 rok