Prezentacja dokumentu:


nazwa: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowary.
numer: 29.2012
opis:
autor: Ewelina Młotkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Ewelina Młotkowska
status: Projektowany
z dnia: (2012-06-13)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2012-06-15)
ważny do:

treść:

Pobierz - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kowary. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowary.
(5 MB)

załączniki: