☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Poniedziałek 15.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wykazy nieruchomości do zbycia 2018 - 2023

Zarządzenie 165/2018 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach przy ul. Wiejskiej

Zarządzenie 166/2018 w sprawie: ogłoszenia II (drugiego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 będącego własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonego w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego 15

Zarządzenie 15/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

Zarządzenie 26/2019 w sprawie: ogłoszenia II (drugich) przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach przy ul. Wiejskiej

Zarządzenie 28/2019 w sprawie: ogłoszenia III (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 będącego własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonego w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego 15

Zarządzenie 29/2019 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach

Zarządzenie 33/2019 w sprawie: ogłoszenia IV (czwartego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego 32

Zarządzenie 13/2019 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 125/2018 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 02.10.2018 r.

Zarządzenie 14/2019 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 136/2018 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 05.11.2018 r.

Zarządzenie 43/2019 w sprawie: Ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie udziału Gminy Kowary wynoszącego 76,5 % w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Ogrodowej nr 43 w Kowarach wraz z udziałem 76,5% w prawie własności działki gruntu

Zarządzenie 51/2019 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę części nieruchomości, będących własnością Gminy Kowary, położonych w Kowarach

Zarządzenie 52/2019 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych ograniczonych do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, na oddanie w dzierżawę 2 miejsc parkingowych oznaczonych numerami 1 i 2, będących własnością Gminy Kowary, położonych przy ul. gen. Józefa Bema

Zarządzenie 57/2019 w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej odbiór nieruchomości, dzierżawionej na podstawie umowy dzierżawy nr 8/G/2017 z dnia 14.12.2017r.

Zarządzenie 63/2019 w sprawie: Ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Bocznej 5 w Kowarach

Zarządzenie 66/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie 79/2019 w sprawie: przyjęciu Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Kowary na lata 2019 - 2021

Zarządzenie 82/2019 w sprawie: Ogłoszenia III ( trzeciego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Kowarach przy ul. Wiejskiej.

Zarządzenie 83/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 84/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym.

Zarządzenie 114/2019 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę części nieruchomości, będących własnością Gminy Kowary, położonych w Kowarach.

Zarządzenie 131/2019 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 121/2019 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 19 lipca 2019r.

Zarządzenie 138/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 139/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 150/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie 156/2019 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej przy ul. Jagiellońskiej 4 w Kowarach

Zarządzenie 161/2019 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Kowary położonych w Kowarach

Zarządzenie 162/2019 w sprawie: ogłoszenia III ( trzeciego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej nr 5 w budynku przy ul. Bocznej 5 w Kowarach.

Zarządzenie 163/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie 187/2019 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej nr 4 położonej w Kowarach przy ul. Podgórze 25A oraz nieruchomości niezabudowanych położonych w Kowarach przy ul. Źródlanej i ul. Polnej.

Zarządzenie 194/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 3/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 8/2020 w sprawie: ogłoszenia IV ( czwartego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej nr 5 przy ul. Bocznej 5 w Kowarach.

Zarządzenie 10/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 26/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 28/2020 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej przy ul. 1 Maja 77.

Zarządzenie 29/2020 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej.

Zarządzenie 39/2020 w sprawie: ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej nr 4 położonej w Kowarach przy ul. Podgórze 25A oraz nieruchomości niezabudowanych położonych w Kowarach przy ul. Źródlanej, ul. Polnej i ul. Bielarskiej.

Zarządzenie 41/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 44/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie 48/2020 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 44/2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 30.03.2020 r.

Zarządzenie 56/2020 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej nr 5 i nr 9 położonych przy ul. Ludwika Waryńskiego 6 oraz nieruchomości niezabudowanej położonej w Kowarach przy ul. Podgórze 41.

Zarządzenie 57/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 58/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 60/2020 w sprawie ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości, będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach.

Zarządzenie 62/2020 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej nr 5 położonej w Kowarach przy ul. Bocznej 5 oraz nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Brzozowej.

Zarządzenie 65/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie 67/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 68/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie.

Zarządzenie 73/2020 w sprawie ogłoszenia ogłoszenia III ( trzeciego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej nr 4, będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonej w Kowarach przy ul. Podgórze 25A, oraz nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach przy ul. Źródlanej, ul. Polnej i ul. Bielarskiej.

Zarządzenie 77/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 80/2020 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę części nieruchomości, będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach

Zarządzenie 84/2020 w sprawie ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach przy ul. Wojska Polskiego- Sanatoryjna, ul. Św. Anny i ul. Dworcowej oraz na zbycie udziału Gminy Miejskiej Kowary wynoszącego 11,01% w nieruchomości budynkowej przy ul. Ogrodowej 45 w Kowarach.

Zarządzenie 89/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 92/2020 w sprawie ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej nr 5 i nr 9 położonych w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego 6

Zarządzenie 105/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 112/2020 w sprawie Ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Kowarach przy ul. Sanatoryjnej- Wojska Polskiego i ul. Świętej Anny oraz ogłoszenia IV ( czwartego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kowarach przy ul. Źródlanej.

Zarządzenie 119/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 125/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie 126/2020 w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie udziału Gminy Miejskiej Kowary w nieruchomości budynkowej przy ul. Ogrodowej 45 w Kowarach, ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej nr 9 w budynku przy ul. L. Waryńskiego 6 oraz ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej przy ul. Polnej w Kowarach.

Zarządzenie 128/2020 w sprawie: Ogłoszenia i ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej przy ul. Jagiellońskiej w Kowarach

Zarządzenie 129/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie 131/2020 w sprawie: Ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej składającej się działki gruntu numer 450 i działki gruntu numer 451 przy ul. Kamiennogórskiej.

Zarządzenie 137/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 155/2020 w sprawie: Ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Kowarach przy ul. Brzozowej i ul. Rzemieślniczej.

Zarządzenie 156/2020 w sprawie: Ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu niemieszkalnego- użytkowego położonego w budynku mieszkalno- usługowym przy ul. 1 Maja 30 w Kowarach.

Zarządzenie 157/2020 w sprawie: Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 162/2020 w sprawie: Ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. 1 Maja oraz na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz sprzedaż prawa własności budynku posadowionego na tym gruncie przy ul. Wiejskiej w Kowarach.

Zarządzenie 163/2020 w sprawie: ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kowarach przy ul. Św. Anny oraz ogłoszenia III ( trzeciego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie udziału Gminy Kowary w nieruchomości budynkowej przy ul. Ogrodowej 45 w Kowarach.

Zarządzenie 164/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 179/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości położonych w Kowarach przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 181/2020 w sprawie:Ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych przy ul. Brzozowej w Kowarach.

Zarządzenie 184/2020 w sprawie: Ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. 1 Maja 57 w Kowarach oraz na zbycie lokalu użytkowego ( garażu ), będącego własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonego w budynku mieszkalno- użytkowym przy ul. Jagiellońskiej w Kowarach.

Zarządzenie 189/2020 w sprawie: ogłoszenia IV ( czwartego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie udziału Gminy Miejskiej Kowary wynoszącego 11,01% w nieruchomości budowlanej przy ul. Ogrodowej 45 w Kowarach.

Zarządzenie 0050.8.2021 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach przy ul. Józefa Borusiaka i ul. Źródlanej.

Zarządzenie 0050.13.21 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości położonych w Kowarach przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.14.2021 w sprawie: Ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonej w Kowarach przy ul. Wiejskiej oraz ogłoszenia III ( trzeciego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonej w Kowarach przy ul. Świętej Anny.

Zarządzenie 0050.19.2021 w sprawie: Ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu położonego przy ul. Wiejskiej w Kowarach i sprzedaż prawa własności budynku posadowionego na tej działce oraz ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Kowarach przy ul. 1 Maja 57.

Zarządzenie 0050.20.2021 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Sanatoryjnej.

Zarządzenie 0050.25.2021 w sprawie: ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej przy ul. Rzemieślniczej w Kowarach.

Zarządzenie 0050.27.2021 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej nr 9 w budynku mieszkalnym przy ul. Ludwika Waryńskiego nr 6 w Kowarach.

Zarządzenie 0050.38.2021 w sprawie: ogłoszenia IV ( czwartego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką gruntu numer 406/2 ( obręb 0003 ) o pow. 0,1144 ha położonej w Kowarach przy ul. Świętej Anny.

Zarządzenie 0050.40.2021 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej.

Zarządzenie 0050.59.2021 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach przy ul. Wiejskiej, ul. Polnej i ul. Podgórze 41.

Zarządzenie 0050.61.2021 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach przy ul. Sanatoryjnej - Wojska Polskiego.

Zarządzenie 0050.73.2021 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na Zbycie nieruchomości lokalowych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego 15 i ul. Ogrodowej 2.

Zarządzenie 0050.76.2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.80.2021 w sprawie: ogłoszenia III (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej przy ul. Rzemieślniczej w Kowarach.

Zarządzenie 0050.83.2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.86.2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.87.2021 w sprawie: głoszenia I ( pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokali użytkowych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w budynkach mieszkalno- użytkowych przy ul. 1 Maja 76, ul. Jeleniogórskiej 5,7, ul. Łomnickiej 9 i 9a oraz udziału Gminy Miejskiej Kowary wynoszącego 76,5% w nieruchomości budynkowej przy ul. Ogrodowej nr 43.

Zarządzenie 0050.100.2021 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Karpackiej.

Zarządzenie 0050.105.2021 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. gen. Józefa Bema 10.

Zarządzenie 0050.114.2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.116.2021 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach przy ul. Sanatoryjnej, ul. Źródlanej oraz osiedlu "Wichrowa Równia".

Zarządzenie 0050.118.2021 w sprawie: ogłoszenia II ( drugiego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach przy ul. Wiejskiej.

Zarządzenie 0050.119.2021 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Wiejskiej.

Zarządzenie 0050.121.2021 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Jeleniogórskiej.

Zarządzenie 0050.123.2021 w sprawie: Ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Jeleniogórskiej 26.

Zarządzenie 0050.130.2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.135.2021 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbywanie nieruchomości oraz na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary.

Zarządzenie 0050.139.2021 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Sanatoryjnej.

Zarządzenie 0050.144.2021 w sprawie: ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach przy ul. Sanatoryjnej i ul. Źródlanej.

Zarządzenie 0050.147.2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.154.2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.155.2021 w sprawie: głoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary składającej się z działki gruntu numer 450 i działki gruntu numer 451/3 ( obręb 0003 ) o łącznej powierzchni 0,5877 ha położonej w Kowarach przy ul. Kamiennogórskiej.

Zarządzenie 0050.160.2021 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych W Kowarach przy ul. Ogrodowej.

Zarządzenie 050.168.2021 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie udziału Gminy Miejskiej Kowary w nieruchomości budynkowej w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego 1 oraz ogłoszenia I ( pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Kowarach przy ul. Wiejskiej.

Zarządzenie 0050.170.2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.185.2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.187.2021 w sprawie: ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach przy ul. Ogrodowej.

Zarządzenie 0050.188.2021 w sprawie: ogłoszenia II ( drugiego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie udziału Gminy Miejskiej Kowary w nieruchomości budynkowej w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego numer 1 oraz ogłoszenie II ( drugiego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kowarach przy ul. Kamiennogórskiej.

Zarządzenie 0050.189.2021 w sprawie: ogłoszenia III ( trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Źródlanej.

Zarządzenie 0050.193.2021 w sprawie: Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.203.2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.1.2022 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach przy ul. Sanatoryjnej i ul. Świętej Anny.

Zarządzenie 0050.4.2022 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Wiejskiej.

Zarządzenie 0050.7.2022 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie udziału Gminy Miejskiej Kowary wynoszącego 28/30 w nieruchomości lokalowej położonej w budynku mieszkalno- użytkowym przy ul. 1 Maja 20 w Kowarach.

Zarządzenie 0050.10.2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.20.2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.23.2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.27.2022 w sprawie: Ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Wiejskiej 25 i 27.

Zarządzenie 0050.33.2022 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary zabudowanej budynkami użytkowymi ( gospodarczymi ) położonej w Kowarach przy ul. Sanatoryjnej.

Zarządzenie 0050.34.2022 w sprawie: w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.37.2022 w sprawie: ogłoszenia IV ( czwartego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Źródlanej.

Zarządzenie 0050.38.2022 w sprawie: ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Wiejskiej.

Zarządzenie 0050.39.2022 w sprawie: ogłoszenia III ( trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Kamiennogórskiej.

Zarządzenie 0050.40.2022 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonej w Kowarach przy ul. Cichej 14.

Zarządzenie 0050.47.2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.55.2022 w sprawie: ogłoszenia III ( trzeciego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie udziału Gminy Miejskiej Kowary w nieruchomości budynkowej w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego numer 1.

Zarządzenie 0050.56.2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.62.2022 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach przy ul. Władysława Grabskiego i ul. Wojska Polskiego.

Zarządzenie 0050.70.2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.71.2022 w sprawie: Ogłoszenia II ( drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Wiejskiej 25 i 27.

Zarządzenie 0050.72.2022 w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej na działce będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary oznaczonej numerem 71/1 ( obręb 0001 ) , położonej w Kowarach przy ul. Jeleniogórskiej numer 36.

Zarządzenie 0050.73.2022 w sprawie: Ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej oraz na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Kowarach przy ul. Świętej Anny.

Zarządzenie 0050.76.2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.77.2022 w sprawie: ogłoszenia III ( trzeciego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Wiejskiej.

Zarządzenie 0050.78.2022 w sprawie: ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary zabudowanej budynkami użytkowymi ( gospodarczymi ) położonej w Kowarach przy ul. Sanatoryjnej.

Zarządzenie 0050.81.2022 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Wojska Polskiego numer 6.

Zarządzenie 0050.84.2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.89.2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.91.2022 w sprawie: Ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach przy ul. Władysława Grabskiego i ul. Wojska Polskiego.

Zarządzenie 0050.92.2022 w sprawie: ogłoszenia IV ( czwartego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary składającej się z działki gruntu numer 450 i działki gruntu numer 451/3 ( obręb 0003 ) o łącznej pow. 0,5877 ha położonej w Kowarach przy ul. Kamiennogórskiej.

Zarządzenie 0050.98.2022 w sprawie: Ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Kowarach przy ul. Świętej Anny.

Zarządzenie 0050.100.2022 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach przy ul. Nadrzecznej i ul. Tkaczy.

Zarządzenie 0050.101.2022 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Tkaczy.

Zarządzenie 0050.103.2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.108.2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wytworzył:
(2012-01-09)
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2012-01-09 10:07:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2022-07-26 11:10:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 78018