Wykazy nieruchomości do zbycia i ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości 2018-2023

Zarządzenie 0050.203.2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.1.2022 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach przy ul. Sanatoryjnej i ul. Świętej Anny.

Zarządzenie 0050.4.2022 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Wiejskiej.

Zarządzenie 0050.7.2022 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie udziału Gminy Miejskiej Kowary wynoszącego 28/30 w nieruchomości lokalowej położonej w budynku mieszkalno- użytkowym przy ul. 1 Maja 20 w Kowarach.

Zarządzenie 0050.10.2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.20.2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.23.2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.27.2022 w sprawie: Ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Wiejskiej 25 i 27.

Zarządzenie 0050.33.2022 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary zabudowanej budynkami użytkowymi ( gospodarczymi ) położonej w Kowarach przy ul. Sanatoryjnej.

Zarządzenie 0050.34.2022 w sprawie: w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.37.2022 w sprawie: ogłoszenia IV ( czwartego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Źródlanej.

Zarządzenie 0050.38.2022 w sprawie: ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Wiejskiej.

Zarządzenie 0050.39.2022 w sprawie: ogłoszenia III ( trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Kamiennogórskiej.

Zarządzenie 0050.40.2022 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonej w Kowarach przy ul. Cichej 14.

Zarządzenie 0050.47.2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.55.2022 w sprawie: ogłoszenia III ( trzeciego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie udziału Gminy Miejskiej Kowary w nieruchomości budynkowej w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego numer 1.

Zarządzenie 0050.56.2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.62.2022 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach przy ul. Władysława Grabskiego i ul. Wojska Polskiego.

Zarządzenie 0050.70.2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.71.2022 w sprawie: Ogłoszenia II ( drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Wiejskiej 25 i 27.

Zarządzenie 0050.72.2022 w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej na działce będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary oznaczonej numerem 71/1 ( obręb 0001 ) , położonej w Kowarach przy ul. Jeleniogórskiej numer 36.

Zarządzenie 0050.73.2022 w sprawie: Ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej oraz na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Kowarach przy ul. Świętej Anny.

Zarządzenie 0050.76.2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.77.2022 w sprawie: ogłoszenia III ( trzeciego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Wiejskiej.

Zarządzenie 0050.78.2022 w sprawie: ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary zabudowanej budynkami użytkowymi ( gospodarczymi ) położonej w Kowarach przy ul. Sanatoryjnej.

Zarządzenie 0050.81.2022 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Wojska Polskiego numer 6.

Zarządzenie 0050.84.2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.89.2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.91.2022 w sprawie: Ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach przy ul. Władysława Grabskiego i ul. Wojska Polskiego.

Zarządzenie 0050.92.2022 w sprawie: ogłoszenia IV ( czwartego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary składającej się z działki gruntu numer 450 i działki gruntu numer 451/3 ( obręb 0003 ) o łącznej pow. 0,5877 ha położonej w Kowarach przy ul. Kamiennogórskiej.

Zarządzenie 0050.98.2022 w sprawie: Ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Kowarach przy ul. Świętej Anny.

Zarządzenie 0050.100.2022 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach przy ul. Nadrzecznej i ul. Tkaczy.

Zarządzenie 0050.101.2022 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Tkaczy.

Zarządzenie 0050.103.2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.108.2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.127.2022 w sprawie: Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.128.2022 w sprawie: ogłoszenia IV ( czwartego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Wiejskiej.

Zarządzenie 0050.132.2022  w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kowarach przy ul. Władysława II Jagiellończyka.

Zarządzenie 0050.131.2022  w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach przy ul. Władysława II Jagiellończyka, ul. Leśnej i ul. Jagiellońskiej.

Zarządzenie 0050.138.2022 w sprawie: ogłoszenia III ( trzeciego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach przy ul. Władysława Grabskiego i ul. Wojska Polskiego.

Zarządzenie 0050.139.2022 w sprawie: ogłoszenia V ( piątego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Kamiennogórskiej.

Zarządzenie 0050.142.2022  w sprawie: Ogłoszenia III ( trzeciego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary zabudowanej budynkami użytkowymi położonej w Kowarach przy ul. Sanatoryjnej.

Zarządzenie 0050.144.2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.145.2022 w sprawie: ogłoszenia III ( trzeciego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej oraz na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego nw Kowarach przy ul.Świętej Anny.

Zarządzenie 0050.146.2022 w sprawie: ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Tkaczy.

Zarządzenie 0050.148.2022 w sprawie: ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Tkaczy.

Zarządzenie 0050.151.2022 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbywanie nieruchomości oraz na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary.

Zarządzenie 0050.167.2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.174.2022 w sprawie: ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej

Zarządzenie 0050.180.2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.185.2022 w sprawie: ogłoszenia IV ( czwartego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach przy ul. Wojska Polskiego i ul. Jagiellońskiej.

Zarządzenie 0050.186.2022 w sprawie: ogłoszenia IV ( czwartego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary zabudowanej budynkami użytkowymi położonej w Kowarach przy ul. Sanatoryjnej.

Zarządzenie 0050.190.2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.196.2022 w sprawie: ogłoszenia II ( drugiego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Leśnej.

Zarządzenie 0050.197.2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.203.2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących właśnoscią Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.1.2023 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary składającej się z działki gruntu numer 450 i działki gruntu numer 451/3 ( obręb 0003, a.m. 8 ) o łącznej pow. 0,5877 ha położonej w Kowarach przy ul. Kamiennogórskiej.

Zarządzenie 0050.8.2023 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Wiejskiej.

Zarządzenie 0050.9.2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.14.2023 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego 0 przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w obrębie 0004 Gruszków, Gmina Mysłakowice.

Zarządzenie 0050.16.2023 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Kowarach przy ul. Kawaleryjskiej.

Zarządzenie 0050.18.2023 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na Zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach przy ul. Czesława Miłosza.

Zarządzenie 0050.24.2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.32.2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I (pierwszym) przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości w dniu 08.03.2023 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach.

Zarządzenie 0050.34.2023 w sprawie: ogłoszenia III ( trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej i ul. Leśnej.

Zarządzenie 0050.36.2023 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego ba zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach przy ul. Bielarskiej i ul. Podgórze.

Zarządzenie 0050.39.2023 w sprawie: ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki gruntu numer 450 i działki gruntu numer 451/3 ( obręb 0003 ) o łącznej pow. 0,5877 ha, położonej w Kowarach przy ul. Kamiennogórskiej.

Zarządzenie 0050.40.2023 w sprawie: ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Wiejskiej.

Zarządzenie 0050.41.2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.43.2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.50.2023 w sprawie: ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach.

Zarządzenie 0050.53.2023 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach.

Zarządzenie 0050.56.2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.63.2023 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej i ul. Wojska Polskiego.

Zarządzenie 0050.66.2023 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowej numer 56 w Kowarach.

Zarządzenie 0050.68.2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.71.2023 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w budynku mieszkalno- użytkowym przy ul. 1 Maja w Kowarach.

Zarządzenie 0050.72.2023 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie 0050.74.2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.77.2023 w sprawie: ogłoszenia III ( trzeciego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary składającej się z działki gruntu numer 450 i działki gruntu numer 451/3 ( obręb 0003 ) o łącznej pow. 0,5877 ha położonej w Kowarach przy ul. Kamiennogórskiej.

Zarządzenie 0050.78.2023 w sprawie: ogłoszenia III ( trzeciego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Kowarach przy ul. Wiejskiej.

Zarządzenie 0050.79.2023 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 25 maja 2023 r. godz. 10 I-go przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej Kowarach.

Zarządzenie 0050.80.2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.84.2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.86.2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.103.2023 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w obrębie 0004 Mniszków Gmina Janowice Wielkie.

Zarządzenie 0050.104.2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenia 0050.107.2023 w sprawie: ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej.

Zarządzenie 0050.110.2023 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych obręb 0004 Mniszków Gmina Janowice Wielkie.

Zarządzenie 0050.113.2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.119.2023 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach.

Zarządzenie  0050.120.2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.123.2023 w sprawie: ogłoszenia IV ( czwartego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Kowarach przy ul. Wiejskiej.

Zarządzenie 0050.124.2023 w sprawie: ogłoszenia IV ( czwartego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary składającej się z działki gruntu numer 450 i działki gruntu numer 451/3 ( obręb 0003, a.m. 8 ) o łącznej pow. 0,5877 ha położonej w Kowarach przy ul. Kamiennogórskiej.

Zarządzenie 0050.125.2023 w sprawie: sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 0050.124.2023 z dnia 31 lipca 2023r. w sprawie ogłoszenia IV (czwartego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary składającej się z działki gruntu numer 450 i działki gruntu numer 451/3 ( obręb 0003, a.m. 8 ) o łącznej pow. 0,5788 ha położonej w Kowarach przy ul. Kamiennogórskiej.

Zarządzenie 0050.126.2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.145.2023 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie udziału Gminy Miejskiej Kowary w nieruchomości budynkowej w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego numer 1.

Zarządzenie  0050.149.2023  w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w budynku mieszkalnym przy ul. Topolowej numer 3 w Kowarach

Zarządzenie 0050.155.2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 0050.157.2023 w sprawie: ogłoszenia V ( piątego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Kowarach przy ul. Wiejskiej.

Zarządzenie 0050.194.2023 w sprawie: ogłoszenia III ( trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w obrębie 0004 Mniszków Gmina Janowice Wielkie.

Zarządzenie 0050.223.2023 w sprawie: ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. 1 Maja numer 43.

Wytworzył:
(2012-01-09)
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2012-01-09 10:07:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2024-01-23 08:06:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki