rejestr - 2006 rok (kadencja 2006-2010)

Uchwały kadencji Rady Miejskiej 2006-2010 w 2006 roku:

L.p.

 

Data podjęcia

 

Numer uchwały

 

Przedmiot uchwały
w sprawie:

 

1

27.11.2006

 

I/1/06

 

Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowarach (treść)

2

04.12.2006

III/2/06

Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kowarach (treść)

3

04.12.2006

III/3/06

Powołania Przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej w Kowarach (treść)

4

04.12.2006

III/4/06

Powołania Przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej w Kowarach (treść)

5

04.12.2006

III/5/06

Powołania Przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej w Kowarach (treść)

6

04.12.2006

III/6/06

Powołania Przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej w Kowarach (treść)

7

04.12.2006

III/7/06

Powołania Przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej w Kowarach (treść)

8

04.12.2006

III/8/06

Powołania Przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej w Kowarach (treść)

9

04.12.2006

III/9/06

Powołania Przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej w Kowarach (treść)

10

04.12.2006

III/10/06

Wyboru Delegata na Krajową Konferencję Stowarzyszenia gmin Polskich Euroregionu "Nysa" (treść)

11

04.12.2006

III/11/06

Wyboru Przedstawiciela do Związku Gmin Karkonoskich (treść)

12

04.12.2006

III/12/06

Powołania składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Kowarach (treść)

 13

18.12.2006

IV/13/06

Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania (treść)

 14

18.12.2006 

 IV/14/06

 Przyjęcia "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach na rok 2007 r." (treść)

 15

18.12.2006

IV/15/06

Przyjęcia "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na 2007 rok." (treść)

 16

18.12.2006

IV/16/06

Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kowary (treść)

 17

18.12.2006

IV/17/06

Zmian w budżecie miasta na 2006 rok (treść)

  18

28.12.2006

V/18/06

Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2007 rok (treść)

  19

28.12.2006

V/19/06

Rozpatrzenia skargi Państwa Marii i Jerzego Gańskich na działanie Burmistrza Miasta Kowary (treść)

 20

28.12.2006

V/20/06

Zmian w budżecie miasta na 2006 rok. (treść)

 

Wytworzył:
Krzysztof Radomski
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2012-04-26 11:58:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2012-04-26 11:59:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki