Dokumenty zaimportowane:

Dokument 97/2014, z dnia (2014-09-03): Zarządzenie w sprawie: powołanie komisji odbiorowej
Dokument 71/2014, z dnia (2014-06-27): Zarządzenie w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 109/2009
Dokument 70/2014, z dnia (2014-06-16): Zarządzenie w sprawie: rozłożenia zadłużenia na raty.
Dokument 24/2014, z dnia (2014-02-26): Zarządzenie w sprawie: ustalenia regulaminu pracy