Stanowisko ds. funduszy pomocowych i rozwoju

Imię i nazwisko: Łukasz Domurat
Telefon: (75) 64 39 229
E-mail: lukasz.domurat
Lokalizacja: budynek A, pokój nr 17 I piętro

Zakres obowiązków:

  1. Pozyskiwanie informacji o możliwych do uzyskania środkach finansowych z funduszy unijnych i krajowych w zakresie działań związanych z rozwojem turystycznym, infrastrukturalnym oraz z dziedzictwem historycznym i przyrodniczym Miasta Kowary.
  2. Przygotowywanie i występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w sprawie akceptacji propozycji projektowych ze wsparciem ze środków pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł.
  3. Wnioskowanie o środki zewnętrzne w zakresie działań związanych z rozwojem turystycznym, infrastrukturalnym oraz dziedzictwem historycznym i przyrodniczym Miasta Kowary.
  4. Współpraca z organizacjami lokalnymi w zakresie inicjowania i opracowywania wspólnych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie działań o charakterze turystycznym, infrastrukturalnym oraz dziedzictwem historycznym i przyrodniczym Miasta Kowary.
  5. Bieżąca sprawozdawczość, rozliczanie i pomoc przy realizacji projektów związanych z rozwojem turystycznym, infrastrukturalnym oraz dziedzictwem historycznym i przyrodniczym Miasta Kowary.
  6. Inicjowanie działań naprawczych w okresie obowiązkowej trwałości realizowanych projektów.
  7. Sprawozdawczość realizowanych projektów w okresie ich obowiązkowej trwałości.
  8. Współpraca z pracownikami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie opracowywania programów rozwoju miasta i wieloletnich planów rozwoju lokalnego.
  9. Współpraca z pracownikami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie opracowywania budżetu i wieloletniego planu finansowego Gminy Miejskiej Kowary.
  10. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej na stanowisku.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2014-11-13 11:58:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2024-07-05 10:33:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki