Prezentacja dokumentu:


nazwa: Projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik oraz określenia niższych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
numer: 6/2015
opis:
autor: Emilia Żuromska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Emilia Żuromska
status: Projektowany
z dnia: (2015-01-28)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2015-01-28)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Plik w formacie PDF Plik w formacie PDF nr. 6/2015/ZAL1
(175 KB)