Prezentacja dokumentu:


nazwa: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XVII/58/15 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru formularza deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości
numer: 52/2015
opis:
autor: Emilia Żuromska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Emilia Żuromska
status: Projektowany
z dnia: (2015-11-25)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2015-11-25)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Plik w formacie pdf Plik w formacie pdf nr. 52/2015/ZAL1
(367 KB)