Dokumenty zaimportowane:

Dokument VI/20/15, z dnia (2015-01-22): w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 rok
Dokument IX/32/15, z dnia (2015-03-26): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 rok
Dokument XIII/46/15, z dnia (2015-07-02): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 rok
Dokument XIV/52/15, z dnia (2015-07-23): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 rok
Dokument XV/56/15, z dnia (2015-08-24): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 rok
Dokument XVI/57/15, z dnia (2015-09-25): w sprawie wyboru ławników
Dokument XVII/59/15, z dnia (2015-10-22): w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Dokument XVII/71/15, z dnia (2015-10-22): zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych
Dokument XVII/73/15, z dnia (2015-10-22): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 rok
Dokument XVIII/75/15, z dnia (2015-11-26): w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Dokument XVIII/76/15, z dnia (2015-11-26): w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Kowary
Dokument XVIII/79/15, z dnia (2015-11-26): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 rok
Dokument XIX/87/15, z dnia (2015-12-17): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 rok
Dokument XIX/89/15, z dnia (2015-12-17): w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2016 rok