Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży ułamkowej części gruntu.
numer: 27/2016
opis:
autor: Dorota Mroczkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Krzysztof Radomski
status: Obowiązujący
z dnia: (2016-03-03)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2016-03-04)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie 27 w formacie pdf Zarządzenie 27 w formacie pdf nr. 27/2016/ZAL1
(317 KB)