Dokumenty zaimportowane:

Dokument XXI/100/16, z dnia (2016-02-18): w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok
Dokument XXII/111/16, z dnia (2016-03-18): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2016 rok
Dokument XXVI/139/16, z dnia (2016-07-15): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2016 rok.
Dokument XXVIII/144/16, z dnia (2016-09-01): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2016 rok
Dokument XXIX/146/16, z dnia (2016-09-29): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2016 rok
Dokument XXX/152/16, z dnia (2016-11-17): w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Dokument XXX/153/16, z dnia (2016-11-17): w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Dokument XXX/155/16, z dnia (2016-11-17): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2016 rok
Dokument XXXI/164/16, z dnia (2016-12-19): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2016 rok
Dokument XXXII/166/16, z dnia (2016-12-29): w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2017 rok