Prezentacja dokumentu:


nazwa: Projekt uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy Kowary uprawnień do stanowienia wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
numer: 18/2016
opis:
autor: Emilia Żuromska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Emilia Żuromska
status: Projektowany
z dnia: (2016-03-16)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2016-03-16)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - plik w formacie pdf plik w formacie pdf nr. 18/2016/ZAL1
(164 KB)