Prezentacja dokumentu:


nazwa: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/88/15 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary na lata 2016-2026
numer: 32/2016
opis:
autor: Emilia Żuromska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Emilia Żuromska
status: Projektowany
z dnia: (2016-06-06)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2016-06-06)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - plik w formacie pdf plik w formacie pdf nr. 32/2016/ZAL1
(1 MB)