Prezentacja dokumentu:


nazwa: Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli współorganizujących kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kowary
numer: 36/2016
opis:
autor: Emilia Żuromska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Emilia Żuromska
status: Projektowany
z dnia: (2016-07-11)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2016-07-11)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - plik w formacie pdf plik w formacie pdf nr. 36/2016/ZAL1
(172 KB)