Prezentacja dokumentu:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
OBW/7/2022
Obowiązujący
Z dnia
(2022-06-20)
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Modernizacji układu stabilizacji osadów ściekowych wraz z instalacją do wytwarzania granulatu (polepszacz glebowy) na terenie oczyszczalni ścieków w Kowarach
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Magdalena Kwiatkowska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2022-06-20 12:21:36)
Ostatnio zmodyfikował: