Prezentacja dokumentu:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
OBW/8/2022
Obowiązujący
Z dnia
(2022-07-11)
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum D.2 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Autor dokumentu: Ewelina Młotkowska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2022-07-12 09:33:40)
Ostatnio zmodyfikował: