Prezentacja dokumentu:


nazwa: Przedmiot zamówienia: Remont elewacji budynku przy ul. Pocztowej 5 w Kowarach w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszaró
numer: ZP/18/2018
opis:
autor: Paulina Gierałt
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Paulina Gierałt
status: Obowiązujący
z dnia: (2018-05-18)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2018-05-18)
ważny do:

treść:

Pobierz - Przedmiot zamówienia: Remont elewacji budynku przy ul. Pocztowej 5 w Kowarach w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszaró Przedmiot zamówienia: Remont elewacji budynku przy ul. Pocztowej 5 w Kowarach w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszaró
(129 KB)


Udostępnił:
Janas Maciej
(2018-04-19 11:13:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Janas Maciej
(2018-05-18 09:27:23)


załączniki:
Pobierz dokument -  SIWZ - Remont elewacji budynku przy ul. Pocztowej nr 5 SIWZ - Remont elewacji budynku przy ul. Pocztowej nr 5 nr. ZP/18/2018/ZAL1
(325 KB)
Pobierz dokument - projekt -budynek przy ul. Pocztowej 5 projekt -budynek przy ul. Pocztowej 5 nr. ZP/18/2018/ZAL2
(4 MB)
Pobierz dokument -  Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ nr. ZP/18/2018/ZAL3
(587 KB)
Pobierz dokument -  Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia nr. ZP/18/2018/ZAL4
(227 KB)
Pobierz dokument -  pytania i odpwoedź
oraz zmiana treści SIWZ. pytania i odpwoedź oraz zmiana treści SIWZ. nr. ZP/18/2018/ZAL5
(1 MB)
Pobierz dokument - Informacja z otwarcia ofert budynek przy  ul. Pocztowa 5 Informacja z otwarcia ofert budynek przy ul. Pocztowa 5 nr. ZP/18/2018/ZAL6
(423 KB)
Pobierz dokument -  zawiadominie o unieważnieniu postępowania.pdf
zawiadominie o unieważnieniu postępowania.pdf nr. ZP/18/2018/ZAL7
(589 KB)