Prezentacja dokumentu:


nazwa: Przedmiot zamówienia: Przebudowa bieżni i odwodnienie bieżni oraz wykonanie oświetlenia Stadionu Miejskiego w Kowarach - Roboty budowlane w ramach projektu: "Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach." Nr umowy o dofinansowanie: RPDS.06.03.03-02
numer: ZP/4/2019
opis:
autor: Paulina Gierałt
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Paulina Gierałt
status: Obowiązujący
z dnia: (2019-04-04)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2019-04-04)
ważny do:

treść:

Pobierz - Przedmiot zamówienia: Przebudowa bieżni i odwodnienie bieżni oraz wykonanie oświetlenia Stadionu Miejskiego w Kowarach - Roboty budowlane w ramach projektu: "Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach." Nr umowy o dofinansowanie: RPDS.06.03.03-02 Przedmiot zamówienia: Przebudowa bieżni i odwodnienie bieżni oraz wykonanie oświetlenia Stadionu Miejskiego w Kowarach - Roboty budowlane w ramach projektu: "Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach." Nr umowy o dofinansowanie: RPDS.06.03.03-02
(82 KB)


Udostępnił:
Janas Maciej
(2019-02-05 13:43:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Zemła Jacek
(2019-04-04 15:41:05)


załączniki:
Pobierz dokument - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 28 luty 2019 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 28 luty 2019 nr. ZP/4/2019/ZAL1
(400 KB)
Pobierz dokument - projekt budowlany projekt budowlany nr. ZP/4/2019/ZAL2
(12 KB)
Pobierz dokument - projekt wykonawczy projekt wykonawczy nr. ZP/4/2019/ZAL3
(12 KB)
Pobierz dokument - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót nr. ZP/4/2019/ZAL4
(4 MB)
Pobierz dokument - kosztorys ofertowy bieżnia - w formie edytowalnej kosztorys ofertowy bieżnia - w formie edytowalnej nr. ZP/4/2019/ZAL5
(12 KB)
Pobierz dokument - kosztorys ofertowy kanalizacji deszczowej- w formie edytowalnej kosztorys ofertowy kanalizacji deszczowej- w formie edytowalnej nr. ZP/4/2019/ZAL6
(23 KB)
Pobierz dokument - kosztorys ofertowy instalacji elektrycznej- w formie edytowalnej kosztorys ofertowy instalacji elektrycznej- w formie edytowalnej nr. ZP/4/2019/ZAL7
(35 KB)
Pobierz dokument - tabela równoważności tabela równoważności nr. ZP/4/2019/ZAL8
(49 KB)
Pobierz dokument - załączniki w formie edytowalnej załączniki w formie edytowalnej nr. ZP/4/2019/ZAL9
(155 KB)
Pobierz dokument - Pytania i odpowiedzi nr 1 Pytania i odpowiedzi nr 1 nr. ZP/4/2019/ZAL10
(6 MB)
Pobierz dokument - zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr. ZP/4/2019/ZAL11
(1 MB)
Pobierz dokument - Decyzja Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków Decyzja Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków nr. ZP/4/2019/ZAL12
(832 KB)
Pobierz dokument - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr. ZP/4/2019/ZAL13
(33 KB)
Pobierz dokument - pytania i odpowiedzi  oraz zmiana treści SIWZ nr 2 z dnia 28 luty 2019 pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ nr 2 z dnia 28 luty 2019 nr. ZP/4/2019/ZAL14
(5 MB)
Pobierz dokument - zestawienie materiałów robót elektrycznych zestawienie materiałów robót elektrycznych nr. ZP/4/2019/ZAL15
(580 KB)
Pobierz dokument - rysunki kanalizacji deszczowej rysunki kanalizacji deszczowej nr. ZP/4/2019/ZAL16
(1 MB)
Pobierz dokument - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 z dnia  1 marca 2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 z dnia 1 marca 2019 nr. ZP/4/2019/ZAL17
(32 KB)
Pobierz dokument - pytanie i odpowiedź nr 3 pytanie i odpowiedź nr 3 nr. ZP/4/2019/ZAL18
(395 KB)
Pobierz dokument - inwentaryzacja powykonawcza trybun inwentaryzacja powykonawcza trybun nr. ZP/4/2019/ZAL19
(513 KB)
Pobierz dokument - zmiana treści SIWZ z dnia 08.03.2019 zmiana treści SIWZ z dnia 08.03.2019 nr. ZP/4/2019/ZAL20
(403 KB)
Pobierz dokument - informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert nr. ZP/4/2019/ZAL21
(833 KB)
Pobierz dokument - zawiadomienie o unieważnieniu postepowania zawiadomienie o unieważnieniu postepowania nr. ZP/4/2019/ZAL22
(466 KB)