Prezentacja dokumentu:


nazwa: Przedmiot zamówienia:Budowa parkingów przy u. Bema i ul. Topolowej w Kowarach
numer: GK-341/16/10
opis:
autor: Paulina Gierałt
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Paulina Gierałt
status: Obowiązujący
z dnia: (2010-08-20)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2010-09-27)
ważny do:

treść:

Pobierz - Przedmiot zamówienia:Budowa parkingów przy u. Bema i ul. Topolowej w Kowarach Przedmiot zamówienia:Budowa parkingów przy u. Bema i ul. Topolowej w Kowarach
(109 KB)


Udostępnił:
Janas Maciej
(2010-08-20 15:26:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2010-09-27 11:45:01)


załączniki:
Pobierz dokument - SIWZ SIWZ nr. GK-341/16/10/ZAL1
(637 KB)
Pobierz dokument - opis techniczny parkingi Bema opis techniczny parkingi Bema nr. GK-341/16/10/ZAL2
(44 KB)
Pobierz dokument - plan sytuacyjny nr 1 plan sytuacyjny nr 1 nr. GK-341/16/10/ZAL3
(1 MB)
Pobierz dokument - szczegóły konstrukcyjne rys 5 szczegóły konstrukcyjne rys 5 nr. GK-341/16/10/ZAL4
(91 KB)
Pobierz dokument - przedmiar- kosztorys ofertowy przedmiar- kosztorys ofertowy nr. GK-341/16/10/ZAL5
(20 KB)
Pobierz dokument - przedmiar- kosztorys ofertowy kanalizacji deszczowej przedmiar- kosztorys ofertowy kanalizacji deszczowej nr. GK-341/16/10/ZAL6
(16 KB)
Pobierz dokument - przedmiar - kosztorys ofertowy oświetlenia przedmiar - kosztorys ofertowy oświetlenia nr. GK-341/16/10/ZAL7
(160 KB)
Pobierz dokument - przedmiar - kosztrys ofertowy znaki drogowe i nasadzenia drzew przedmiar - kosztrys ofertowy znaki drogowe i nasadzenia drzew nr. GK-341/16/10/ZAL8
(89 KB)
Pobierz dokument - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót nr. GK-341/16/10/ZAL9
(464 KB)
Pobierz dokument - opis proejkt kan. deszczowej opis proejkt kan. deszczowej nr. GK-341/16/10/ZAL10
(193 KB)
Pobierz dokument - rys nr 1 PZT rys nr 1 PZT nr. GK-341/16/10/ZAL11
(1 MB)
Pobierz dokument - rys nr 2 profile rys nr 2 profile nr. GK-341/16/10/ZAL12
(196 KB)
Pobierz dokument - rys nr 3 studnie rys nr 3 studnie nr. GK-341/16/10/ZAL13
(122 KB)
Pobierz dokument - rys nr 4 wpusty rys nr 4 wpusty nr. GK-341/16/10/ZAL14
(124 KB)
Pobierz dokument - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót nr. GK-341/16/10/ZAL15
(335 KB)
Pobierz dokument - projekt ośiwetlenia -opis projekt ośiwetlenia -opis nr. GK-341/16/10/ZAL16
(130 KB)
Pobierz dokument - rys nr 1 PZT oświetlenia rys nr 1 PZT oświetlenia nr. GK-341/16/10/ZAL17
(1 MB)
Pobierz dokument - rys nr 2 schemat oświetlenia rys nr 2 schemat oświetlenia nr. GK-341/16/10/ZAL18
(112 KB)
Pobierz dokument - rys nr 3 układ oświetlenia rys nr 3 układ oświetlenia nr. GK-341/16/10/ZAL19
(145 KB)
Pobierz dokument - rys nr 4 ideowy oświetlenia rys nr 4 ideowy oświetlenia nr. GK-341/16/10/ZAL20
(128 KB)
Pobierz dokument - przekrój A-A rys nr 2 parkingi przekrój A-A rys nr 2 parkingi nr. GK-341/16/10/ZAL21
(103 KB)
Pobierz dokument - przekrój B-B rys nr 3 parkingi przekrój B-B rys nr 3 parkingi nr. GK-341/16/10/ZAL22
(107 KB)
Pobierz dokument - przekrój C-C rys nr 3 parkingi przekrój C-C rys nr 3 parkingi nr. GK-341/16/10/ZAL23
(108 KB)
Pobierz dokument - pytania i odpowiedzi pytania i odpowiedzi nr. GK-341/16/10/ZAL24
(177 KB)
Pobierz dokument - zawiadomienie o wyborze oferty zawiadomienie o wyborze oferty nr. GK-341/16/10/ZAL25
(179 KB)
Pobierz dokument - zawiadomienie o zawarciu umowy zawiadomienie o zawarciu umowy nr. GK-341/16/10/ZAL26
(65 KB)