Prezentacja dokumentu:


nazwa: Przedmiot zamówienia: Realizacja mikroprojektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002306 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa , pt.: "Odkrywanie na nowo walorów kulturowych i historycznych Kowar i czesko-polskiego pogranicza", wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.
numer: ZP/21/2020
opis:
autor: Paulina Gierałt
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Paulina Gierałt
status: Obowiązujący
z dnia: (2020-08-03)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2020-08-03)
ważny do:

treść:

Pobierz - Przedmiot zamówienia: Realizacja mikroprojektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002306 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa , pt.:  "Odkrywanie na nowo walorów kulturowych i historycznych Kowar i czesko-polskiego pogranicza", wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Przedmiot zamówienia: Realizacja mikroprojektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002306 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa , pt.: "Odkrywanie na nowo walorów kulturowych i historycznych Kowar i czesko-polskiego pogranicza", wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.
(1 MB)


Udostępnił:
Zemła Jacek
(2020-07-15 14:59:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2020-08-03 14:17:54)


załączniki:
Pobierz dokument - Karta techniczna urzadzeń Karta techniczna urzadzeń nr. ZP/21/2020/ZAL1
(2 MB)
Pobierz dokument - mapa informacyjna mapa informacyjna nr. ZP/21/2020/ZAL2
(787 KB)
Pobierz dokument - Opis  techniczny Opis techniczny nr. ZP/21/2020/ZAL3
(892 KB)
Pobierz dokument - plan zagospodarowania plan zagospodarowania nr. ZP/21/2020/ZAL4
(403 KB)
Pobierz dokument - plan rozmieszczenia urzadzeń plan rozmieszczenia urzadzeń nr. ZP/21/2020/ZAL5
(729 KB)
Pobierz dokument - przedmiar robót przedmiar robót nr. ZP/21/2020/ZAL6
(160 KB)
Pobierz dokument - Decyzja Konserwatora Zabytków Decyzja Konserwatora Zabytków nr. ZP/21/2020/ZAL7
(1 MB)
Pobierz dokument - Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe nr. ZP/21/2020/ZAL8
(325 KB)
Pobierz dokument - informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert nr. ZP/21/2020/ZAL9
(478 KB)
Pobierz dokument - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. ZP/21/2020/ZAL10
(465 KB)