Prezentacja dokumentu:


nazwa: Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/167/12 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 15 czerwca 2012r., w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowary
numer: 65.2012
opis:
autor: Ewelina Młotkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Aniela Woźniak
status: Projektowany
z dnia: (2012-12-13)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2012-12-13)
ważny do:

treść:

Pobierz - Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały  Nr XXX/167/12 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 15 czerwca 2012r., w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowary Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/167/12 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 15 czerwca 2012r., w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowary
(1 MB)

załączniki: