Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary przeznaczonych do oddania w trybie bezprzetargowym w odpłatne użytkowanie Stacji Sportów Zimowych i Paralotniarstwa Kowary Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
numer: 117/2014
opis:
autor: Ewelina Młotkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Krzysztof Radomski
status: Obowiązujący
z dnia: (2014-10-14)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2014-10-14)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie w formacie pdf Zarządzenie w formacie pdf nr. 117/2014/ZAL1
(216 KB)