Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego Zarządzeniem Nr 87/2011 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 01 sierpnia 2011 r.
numer: 28/2014
opis:
autor: Wiesława Kuchejda
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Maciej Janas
status: Obowiązujący
z dnia: (2014-03-05)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2014-03-05)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - zarządzenie w formie pdf zarządzenie w formie pdf nr. 28/2014/ZAL1
(96 KB)